Minimálne 5 znakov

Najnepotrebnejší predmet

Obrázok ku článku Najnepotrebnejší predmet

Poznáte ten pocit: klipkajú vám oči, rozmýšľate čo si dáte na obed, pozeráte z okna a odrátavate minúty do konca hodiny... Malou anketou sme zisťovali, aký je najnepotrebnejší predmet, ktorý sa vyučuje na vysokej škole. Víťazom je?

Čo sa vyučuje na vysokej...

To, že na vysokej sa mnohokrát vyučujú nezmyselné predmety (resp. predmety sú fajn, ale metóda výučby je nudná, veľakrát založená na v dnešnej dobe nezmyselných „memorovačkách“) je realita na fakultách rôznorodého zamerania. O tom sme sa presvedčili aj pri našom malom prieskume. Následne ponúkame rebríček (z nášho pohľadu) najnepotrebnejších predmetov. Víťazom sa stali dva predmety:

> Právne dejiny Inkov“, ktorý sa vyučuje na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (podľa nášho respondenta sa na skúške študentov učiteľ pýta, že ako sa volá pozícia ženy, ktorej úloha je nosiť ženy panovníkovi...) a

> „Seminár k praxi“, ktorý sa vyučuje na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Takže, pozdravujeme študentov týchto víťazných predmetov a prajeme veľa šťastia.

Najnepotrebnejší predmet je...

1

Pávne dejiny Inkov/ Seminár k praxi

2

Metódy výskumu v sociálnych vedách

3

Kúpeľníctvo

4

Bioštatistika

5

Chemická legislatíva

6

Filozofia dejín

7

Metódy viacrozmernej štatistiky

8

Balenie tovaru

9

Seminár k bezpečnostnej politike

10

Človek a spoločenstvo v antickej mytológii