Minimálne 5 znakov

4 príbehy „večných“ študentov: Legendy univerzít

Obrázok ku článku 4 príbehy „večných“ študentov: Legendy univerzít

Študovať o rok viac, než je štandardná päťročná dĺžka štúdia, nie je dnes nič nezvyčajné. Čo však povedať na to, keď niekto strávi v škole 8 rokov a stále nemá ukončený ani bakalársky stupeň štúdia? Vybrali sme pre vás 4 osudy študentov, ktorí sa dajú označiť aj ako „veční“ študenti. V školských laviciach sa im mimoriadne páči a status študenta im prischol na niekoľko rokov.

Eva, 26 rokov, študentka Karlovej univerzity v Prahe

Pôsobí mladistvo, vyzerá ako čerstvá maturantka. Pravdou však je, že Eva je už 8 rokov na vysokej škole a až tento rok sa dočkala obhajoby diplomovej práce, ktorá ju čaká v auguste. Na otázku, prečo si predĺžila štúdium o 3 roky, má jasnú odpoveď: „Prvý raz som musela zanechať štúdium kvôli tomu, že som si nebola istá odborom, ktorý študujem. Dala som si rok pauzu, potom som začala odznova na novom odbore. Potom som si štúdium prerušila na 2 roky kvôli práci v Londýne,“ vysvetľuje. Zároveň dodáva, že keby nebolo jej rodičov, školu by pravdepodobne nedokončila: „Mala som ukončený bakalársky stupeň, mne to stačilo. Mamina ma stále prosila, nech školu dokončím. Veľmi sa mi do toho nechcelo, no vrátila som sa nakoniec a šla po 2 rokoch späť do školy. Dúfam, že konečne skončím."

Matej (32 rokov), absolvent Univerzity Komenského

Matej začínal s dvomi najlepšími kamarátmi na dennom štúdiu v Bratislave. Dnes sú obaja jeho kamaráti dávno po škole, budujú si už niekoľko rokov kariéru v zamestnaní a jeden je už dokonca otcom. Matej bol študentom až do roku 2018. „V 3. ročníku ma vyhodili zo štúdia pre nedostatok kreditov, tak som musel ísť od začiatku,“ začína svoje rozprávanie. Keď bol v 2. ročníku, našiel si priateľku a škola bola u neho na druhej koľaji.

Keď videl, že školu, brigády a priateľku nie je ľahké skĺbiť, dal si na rok od štúdia pauzu. „Za ten rok som bol na mnohých mládežníckych výmenných programoch, spoznal kopu ľudí, videl pekné miesta. Po roku som dokončil bakalára. V 5. ročníku som však neurobil diplomovú prácu, presnejšie som ju nestihol, takže nasledoval zase odklad. A rovno trojročný.“  Matej hovorí, že keby nebolo jeho priateľky, ktorá ho donútila dokončiť štúdium, do školy by sa nevrátil. Dnes pracuje v korporácii a tvrdí, že je to práca, na ktorú stačí aj stredná škola s maturitou.

Peter (33 rokov), absolvent Vysokej školy ekonomickej

Mladík z Bratislavy začal štúdium ako 19-ročný, ukončil ho ako 26-ročný. Zo školy si odniesol titul bakalára. Peter vysvetľuje, že chyba nebola v štúdiu, ale v ňom: „Po bakalárovi som mal zdravotné problémy, na rok som štúdium zanechal. Potom sa mi už akosi nechcelo študovať,“ povedal úprimne. Prvýkrát ho vyhodili v 5. ročníku, pretože neurobil skúšku z predchádzajúceho roka. Tak sa musel zapísať na magisterské štúdium nanovo. V 4. ročníku ho v zimnom semestri poslala preč profesorka, pretože mu našla na skúške ťahák. „Povedal som si, že mi to za tie peniaze nestojí. Drahé školné a už ma to nebavilo, tak na čo tam chodiť?,“ uzatvára. Dnes podniká a svoj bakalársky titul na túto prácu nepotrebuje.

Ján (29 rokov), študent Univerzity Komenského

O Jankovi sme vám už pred časom priniesli rozhovor, avšak keď ste ho celý nečítali, prinášame zhrnutie jeho príbehu, pretože kategória večného študenta na neho sedí ako uliata. Ján celkovo študuje už 9. rok. Okrem štúdia sa venuje aj rozbiehaniu novej študentskej webovej stránky a študentom radí cez známu Facebookovú skupinu. A aký je jeho príbeh?

„Začal som s odborom Fyzika na FMFI UK – z dôvodu prechodu na vysokú školu a náročnosti štúdia som nedokázal získať 20 kreditov v prvom semestri a tak som bol vylúčený. Po polročnej pauze som začal opäť štúdium na FMFI UK, ale trošku špecifickejší, no príbuzný odbor Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika. Dotiahol som to do tretieho ročníka, kde som kvôli neúspešnému opakovanému zápisu povinného predmetu matematika bol opäť vylúčený. Do tretice som si teda po zimnom semestri podal prihlášku na FMFI a opäť začal študovať Obnoviteľné zdroje energie a environmentálnu fyziku. Keďže štúdium na vysokej škole je bezplatné len prvé tri roky, bol som nútený si platiť i školné z vlastného vrecka a tak som popri škole začal brigádovať. Z tohto dôvodu som natiahol trojročné štúdium na päť rokov. V tomto prípade som štúdium opäť predčasne ukončil, i keď – k úspešnému absolvovaniu štúdia mi chýbala jeden predmet – kvantová fyzika. Z daného predmetu som bol aj na komisionálnom preskúšaní, avšak po dlhom rozhodovaní komisie sa dekan priklonil k rozhodnutiu predčasne ukončiť moje štúdium. Aktuálne som študent Prírodovedeckej fakulty UK a prvý rok študujem odbor geografia, geoinformatika a kartografia,“ vyjadril sa pred niekoľkými mesiacmi.