Minimálne 5 znakov

Doktorandské štúdium: áno či nie?

Obrázok ku článku Doktorandské štúdium: áno či nie?

Po získaní titulu magister sa brána univerzity pred študentmi nezatvára, ponúka im aj tretí stupeň štúdia- doktorandské. Ak patríte medzi tých, ktorí premýšľajú nad ďalším štúdiom, prečítajte si výhody a nevýhody v článku.

Čo najviac odrádza

Je prirodzené, že mladý človek s vysokou školou chce adekvátne finančné ohodnotenie, a to by mal spĺňať aj post doktoranda. Nízky plat vie odradiť zrejme najviac. Možno sem zaradiť aj neatraktívne podmienky pre doktorandov. Školiace pracoviská nemajú peniaze na kvalitnú literatúru a časopisy a sú ponúkané len malé možnosti na zahraničné konferencie alebo cesty. Niekoho môžu odradiť prijímacie skúšky či dĺžka štúdia (v dennej forme 3 roky, v externej 5 rokov).

Nie je všetko čierne

Aj napriek vyššie uvedeným argumentom sa stále nájdu študenti, ktorí si prihlášku na doktorandské štúdium podajú. Títo študenti si chcú rozšíriť prax vo svojom odbore a vzdelaní. Vedú vlastné semináre na univerzite, čo predstavuje skvelý základ pre budúcu samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v odbore. Na poste doktoranda môžete získať nové kontakty či literatúru. Navyše je výhoda mať to isté pracovné miesto, ktoré poznáte už zo študentských rokov a nemusíte si hľadať novú prácu. Veľa doktorandov sa spolieha, že po skončení štúdia pôjdu do zahraničia na postdokový pobyt, kde si finančne prilepšia.

Na záver

Na niektorých odboroch (napríklad na lekárskej fakulte) sa automaticky predpokladá, že študenti pôjdu na doktorandské štúdium. Pri pokračovaní v štúdiu je dobré zamyslieť sa nad niekoľkými bodmi- či sa chcete venovať svojmu odboru hlbšie a ste ochotní tomu obetovať pár rokov, alebo naopak uprednostňujete hľadanie práce ako väčšina vysokoškolákov.