Minimálne 5 znakov

Firma Damon: Týchto absolventov nechceme

Obrázok ku článku Firma Damon: Týchto absolventov nechceme

Spoločnosť Damon zverejnila na začiatku nového roka 2015 ponuku práce vo forme inzerátu na pracovnom portály, pričom výslovne uviedla, o ktorých absolventov slovenských vysokých škôl nemá záujem! Prečítajte si čo ich k takémuto počinu viedlo a o ktoré vysoké školy ide.


Táto spoločnosť sa zaoberá výrobou nábytku a jeho dizajnom a do svojho kolektívu hľadá ekonóma. V inzeráte uviedla nasledovné:
Daná pracovná pozícia nie je vhodná pre absolventov nasledujúcich vysokých škôl:
•    Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
•    Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
•    Vysoká škola Sládkovičovo
•    Paneurópska vysoká škola
•    ostatné vysoké školy s odborom sociálna práca
•    vysoké školy s odborom masmédiá a masmediálna komunikácia
•    vysoké školy s odborom environmentálny manažment
Výber týchto „nežiadaných“ vysokých škôl odôvodnila pre DenníkN v mene Damon, Olga Kralovičová, ktorá tvrdí, že s absolventmi týchto škôl a odborov sa nedá pracovať. „Skúšali sme to niekoľkokrát, dávali sme im šancu, ale nedalo sa to.“
V každom prípade, názor nezazlievame, ale netreba všetkých hádzať do jedného vreca. Mnoho súkromných vysokých škôl má také personálne, ale aj priestorové či technické vybavenie, o ktorých by sa  školám „verejného či štátneho charakteru“ mohlo len snívať... a tak isto sem chodia šikovné, ale aj flákačské prototypy študentov. ;)
Aký máte názor vy? :)


Zdroj: Folentová, V.: Firma do inzerátu napísala zoznam škôl, ktorých absolventov nechce, DenníkN.