Minimálne 5 znakov

Pohreb humanitných vied na Slovensku?

Obrázok ku článku Pohreb humanitných vied na Slovensku?

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a o. z. Ad hoc organizuje diskusiu "Koniec humanitných vied za dverami?" o význame a úlohe spoločenských a humanitných vied v 21. storočí. Má vôbec význam študovať humanitné vedy?

Je naozaj vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku a priori zlé a nekvalitné? 

V médiách sa často zdôrazňuje, že ak má význam niečo študovať, tak sú to technické disciplíny, prípadne exaktné vedy. Spoločenskovedné a humanitné odbory sa prezentujú ako tá oblasť vzdelávania i praxe, ktorá je ešte menej kvalitná a produkuje nezamestnaných, prípadne slabo platených absolventov (... politológovia, právnici, psychológovia, kulturológovia...).

Cieľom diskusie je odpovedať si na základné otázky:

> Má v dnešnej dobe vôbec význam takéto odbory študovať?

> Sú spoločensky prínosné? Akú úlohu majú zohrávať v spoločnosti?

Hostia 

Do diskusie prijali pozvanie ľudia, ktorí takého odbory vyštudovali, tí, ktorí v nich pôsobia, ale aj tí, ktorí to vidia z druhej strany a tak účasť na diskusii potvrdili: 

> PeterGažík (Neulogy, a.s., absolvent FiF UK),

> Renáta Králiková, (SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť; doktorandka na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti), 

> doc. František Gahér (Katedra logiky a metodológie vied, FiF UK),

> doc. Mariana Szapuová (Katedra filozofie a dejín filozofie, FiF UK). 

Kde a Kedy? 

Diskusia sa uskutoční v stredu 11. februára 2015 o 16.30 hod. v Moyzesovej sieni (Vajanského nábrežie 12, budova Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava).

Vstup je voľný.


Zdroj: vsportal.sk; Ad hoc