Minimálne 5 znakov

"Pseudo" vysokoškoláci?

Obrázok ku článku "Pseudo" vysokoškoláci?

V článku Vám prinášame aktuálny rebríček, ktorý zverejnilo Ministrestvo školstva SR a to zoznam fakúlt s najvyšším podielom absolventov pracujúcich na pozíciách vyžadujúcich nižšie ako vysokoškolské vzdelanie.

 

Fakulty, kde najviac absolventov pracuje na pozíciách vyžadujúcich nižšie ako vysokoškolské vzdelanie

 

Škola

Fakulta

Koľkým netreba VŠ v %

Prešovská univerzita v Prešove

Humanitných a prírodných vied

43.9

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agrobiológie a potravinových zdrojov

42.9

Katolícka univerzita v Ružomberku

Pedagogická

38.5

Žilinská univerzita v Žiline

Bezpečnostného inžinierstva

38

VŠ bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Celoškolské

36.7

Univerzita Mateja Bela BB

Pedagogická

36

VŠ sv. Alžbety v Bratislave

Celoškolské

35.9

Technická univerzita KE

Baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

35.9

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Celoškolské

34.8

VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy BA

Celoškolské

34.3

 

 


Zdroj: MS SR