Minimálne 5 znakov

Stážuj v OSN v New Yorku, Ženeve a Viedni

Obrázok ku článku Stážuj v OSN v New Yorku, Ženeve a Viedni

Radi píšete a zároveň hľadáte stáž? Prihláste sa do súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce.

Čo získate

Prvé miesto je 4-týždňová stáž pri OSN v New Yorku, druhé je taktiež stáž pri OSN v Ženeve a tretie miesto je stáž pri medzinárodných organizáciách vo Viedni. S výhrou získajú víťazi ubytovanie, pokrytie cestovných nákladov a dostanú vreckové (príspevok na stravu).

Aké sú podmienky na zúčastnenie?

- občan/občianka Slovenskej republiky

- študent/študentka ktorejkoľvek slovenskej alebo zahraničnej VŠ na bakalárskom, magisterskom a inžinierskom stupni štúdia, v dennej alebo externej forme v akademickom roku 2014/2015

- plynulé ovládanie angličtiny slovom i písmom

- neumiestnenie na prvých troch miestach v predchádzajúcich ročníkoch súťaže

Ponúkané témy na napísanie eseje

1. ICT and Innovation in Kenya: How can technology help with increasing the employability of the Kenyan youth?

2. What is the role of the civil society in Ukraine in the context of the current crisis?

3. Global citizenship: European Year for Development 2015 as a starting point to mobilise people for global development

4. If I was the director of SlovakAid…

Čo musí esej obsahovať a pravidlá k písaniu

-každá esej musí obsahovať minimálne 5 rôznych bibliografických odkazov na odbornú literatúru (za odborné texty sa nepokladajú zdroje z internetového blogu, wikipedia.org, yahoo answers, referaty.sk atď.)

-esej musí byť napísaná v anglickom jazyku v rozsahu 1200-1500 znakov

Ďalšie pravidlá ohľadom eseje a tém sú dostupné na http://www.eduworld.sk/sk/vyhraj-staz-v-osn-v-new-yorku-zeneve-alebo-vo-viedni!aid=799.

Záujemcovia o stáž musia svoju esej poslať najneskôr 30. apríla spolu s vyplneným registračným formulárom a čestným prehlásením dostupným na odkaze vyššie.

 

Zdroj: http://www.eduworld.sk/sk/vyhraj-staz-v-osn-v-new-yorku-zeneve-alebo-vo-viedni!aid=799