Minimálne 5 znakov

TOP 10 slovenských fakúlt

Obrázok ku článku TOP 10 slovenských fakúlt

Ministerstvo školstva zverejnilo TOP 10 slovenských fakúlt, ktorých absolventi pracujú na „vysnívaných“ pozíciách, kde je napodiv potrebné aj vysokoškolské vzdelanie v najlepšom prípade to, ktoré vyštudovali. Zaujímavosťou je skutočnosť, že na peknom druhom mieste sa umiestnili až dve fakulty práva. Tak čo naozaj je právnikov nadbytok?

Fakulty s najnižším podielom absolventov pracujúcich na pozíciách vyžadujúcich nižšie ako vysokoškolské vzdelanie

Škola

Fakulta

Percentá

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Chemickej a potravinárskej technológie

7.9

Paneurópska vysoká škola

Práva

7.8

Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka

7.6

Trenčianska univerzita v Trenčíne

Špeciálnej techniky

7.1

Univerzita vet. lekárstva a farmácie v Košiciach

Celoškolské

7

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Informatiky a informačných technológií

5.9

Univerzita Komenského v Bratislave

Matematiky, fyziky a informatiky

5.6

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická

4.8

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Právnická

4.8

Univerzita Komenského v Bratislave

Farmaceutická

2.6


Zdroj: Ministerstvo školstva SR