Minimálne 5 znakov

Najlepšie a najhoršie platené profesie za rok 2015

Obrázok ku článku Najlepšie a najhoršie platené profesie za rok 2015

Ktoré zamestnania patrili za rok 2015 medzi špičku pracovného trhu a ktoré sa naopak umiestnili na najspodnejšej priečke rebríčka pracovných pozícií?

Veľké mzdové rozdiely

Mzdové rozdiely medzi najlepšími a najslabšími pracovnými pozíciami sú dosť veľké. Platy na vyšších pozíciách sú takmer 4- násobne vyššie. Takáto priemerná mzda sa pohybuje v intervale od 1668 eur vyššie. Slabšie pracovné pozície si veľmi neprilepšia- ich výplata je v intervale od 427- 534 eur.

Najlepšie platené pozície

Medzi zamestnancov s najvyšším platom patria riadiaci zamestnanci, manažéri a vedúci. Za nimi sa umiestnili špecialisti, technici a odborní pracovníci.

1. vedúce a riadiace pozície

2. lekárski špecialisti

3. finanční analytici

4. špecialisti v oblasti finančníctva a poisťovníctva

5. systémoví analytici

6. vývojári softvéru

7. finanční a investiční poradcovia

Najhoršie platené pozície

Najnižšie mzdy poberajú zamestnanci, ktorí pracujú v zamestnaní s nízkou úrovňou pracovnej zodpovednosti a potrebných špeciálnych zručností, čiže ako pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci.

1. opatrovatelia

2. asistenti pre domácu starostlivosť starších osôb, zdravotne postihnutých

3. pomocníci v kuchyni

4. ruční práči a žehliari

5. upratovačky

6. zametači

 

Zdroj: http://www.cas.sk/clanok/329733/najlepsie-a-najhorsie-platene-zamestnania-na-slovensku-do-ktorej-skupiny-patri-to-vase.html