Minimálne 5 znakov

Študentské pôžičky- tvoje zodpovedané otázky

Obrázok ku článku Študentské pôžičky- tvoje zodpovedané otázky

Si študentom VŠ a s financiami ti nevyšlo všetko podľa tvojich predstáv? Pre študentov sú organizované rôzne projekty či zľavy, čo mnohí ocenia. Takisto sa naskytuje i možnosť zapožičania peňazí počas štúdia. Ak sa rozhodneš pre takýto krok, je dobré vedieť o pôžičke pár vecí dopredu, ktoré sú stručne zhrnuté formou otázok v článku.

Aké sú podmienky, aby som získal študentskú pôžičku?

> Si študentom dennej alebo externej formy štúdia na VŠ v ktoromkoľvek stupni (Bc., Mgr., Ing., PhD., ...)
> Máš trvalý pobyt na Slovensku alebo vlastníš preukaz zahraničného Slováka.
> Si zapísaný do ročníka v akademickom roku (pre tento rok je to 2014/2015).

Koľko peňazí môžem dostať?

Minimálna výška pôžičky ...................................................................... 500 €
Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa VŠ ................... 3.000 €
Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa VŠ ........................ 6.000 €

Ako mám postupovať pri podaní prihlášky?

Stiahni si a vytlač Žiadosť o študentskú pôžičku (môžeš tak urobiť na stránke studentskefinancie.sk) Zájdi na študijné oddelenie svojej fakulty a nechaj si potvrdiť údaje uvedené v 3 sekcii žiadosti. K žiadosti pripoj potrebné dokumenty ako prílohy (viď inštrukcie v žiadosti). Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami pošli na adresu fondu najneskôr 28. októbra (žiadosť musí byť doručená do fondu 31. októbra, doručenie bežnej poštovej zásielky trvá dva až tri dni). Adresa fondu je: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 81103 Bratislava 1

Je potrebný pri podpísaní zmluvy ručiteľ?

Áno. K podpísaniu zmluvy o pôžičke potrebuješ mať jedného ručiteľa, môže ním byť ktokoľvek, napr. rodič, súrodenec, iný člen rodiny, kamarát... Ručiteľom pôžičky môže byť len osoba s trvalým pobytom na Slovensku a staršia než 18 rokov, ktorá má v čase ručenia pracovný pomer na neurčitý čas alebo iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (napr. dôchodok).

Dokedy treba podať žiadosť?

Fond prijíma žiadosti do 31. októbra 2015. Po tomto dátume možno o pôžičku požiadať, avšak môže sa stať, že zdroje fondu budú v tej dobe už vyčerpané a pôžičku nezískaš. Peniaze ti budú odoslané začiatkom roku 2014 (prečítaj si postup podania žiadosti nižšie).

Čo sa bude diať, ak skončím bakalársky stupeň?

Po skončení bakalárskeho štúdia je potrebné kontaktovať pracovníkov Fondu na podporu vzdelávania a oznámiť im, či pokračuješ ďalej v štúdiu. Po skončení štúdia na VŠ by si mal totiž začať splácať pôžičku, ak však pokračuješ v štúdiu v magisterskom, alebo inžinierskom stupni, máš nárok na odklad splátok až do skončenia ďalšieho štúdia.

Výhody študentskej pôžičky:

>    Počas štúdia na vysokej škole sa pôžička neúročí a ani nespláca.
>    Vedenie účtu ako aj elektronický výpis účtu sú bezplatné.
>    Počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky máš nárok na odklad splátok. Odklad splátok je možný celkovo najviac na 5 rokov. Pôžička sa v tomto čase nespláca.
>    Pôžička sa úročí sadzbou vo výške 4,5% p.a. (napr. banky požičiavajú bežne až za 8% - 12% p.a.)
>    Fond poisťuje každého klienta pre prípad trvalého úrazu alebo smrti, čo znamená, že v takýchto prípadoch bude splácanie pôžičky hradené z poistenia. Ty a tvoja rodina bude od splátok oslobodená.
>    Lehota splatnosti pôžičky je 10 rokov, splácať začínaš až po ukončení VŠ.